Zdrowotna misja cyfryzacji

Zdrowotna misja cyfryzacji

„Rzeczpospolita”: Cyfryzacja może pomóc lepiej wykorzystać topniejące zasoby kadry medycznej i złagodzić kryzys demograficzny – pisze ekspert Pracodawców RP Andrzej Osuch.

– Niektóre krajowe projekty informatyzacji sektora opieki zdrowotnej prowadzone są już od tak dawna, że można nie pamiętać, jaki był ich pierwotny cel. Tymczasem potrzeby, które leżały u podstaw tych inicjatyw, są nadal aktualne, a pilność ich zaspokojenia wzrasta. Szybszy dostęp do dokumentacji medycznej, rzetelna informacja o dostępie do usług, zmniejszenie obciążeń biurokratycznych – to postulaty zgłaszane zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny – zwraca uwagę Osuch.

– Demografia i epidemiologia są dla nas niekorzystne. Starzejące się społeczeństwo i narastający problem chorób cywilizacyjnych przełożą się na wzrost oczekiwań wobec systemu. Tymczasem w większości szpitali i gabinetów lekarskich czas – zamiast na leczenie – poświęca się na wypełnianie uciążliwych zadań administracyjnych. Branżowa codzienność to wciąż papierowa dokumentacja medyczna i lekarz, który kosztem kontaktu z pacjentem poświęca kolejne cenne minuty na wypełnianie recept, skierowań, zwolnień i zaświadczeń – dodaje.

– Coraz większe upowszechnienie starannie zaprojektowanych i zgodnych ze standardami interoperacyjności systemów elektronicznej dokumentacji medycznej otwiera możliwość realnego usprawnienia systemu. Elektroniczny obieg danych umożliwi rozwój kolejnych, nowoczesnych rozwiązań, takich jak opieka koordynowana, telemedycyna czy mobilne narzędzia obsługowe. Dzięki nim jakość obsługi pacjenta osiągnie zupełnie nowy, wyższy poziom. Szybszy dostęp do danych oznacza skrócenie ścieżki postępowania, automatyzację procesów, poprawę dostępności specjalistów (telekonsultacje) oraz zwiększenie komfortu pacjenta z wykorzystaniem portali obsługowych – ocenia ekspert Pracodawców RP.

– Dobrze przeprowadzona cyfryzacja może oznaczać korzyści dla wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej, jednak przede wszystkim przyniesie wiele udogodnień dla pacjentów, którzy według założeń mają zyskać dostęp do całej gamy nowych rozwiązań systemowych – podsumowuje Osuch.

Artykuł jest dostępny tutaj.