Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Wprowadzenie unijnych rozwiązań urlopowych wymaga debaty, która już dawno powinna się rozpocząć

Serwis Prawo.pl opisuje nowe formy urlopów, które będą przysługiwały pracownikom od przyszłorocznych wakacji po implementacji unijnych dyrektyw. Pierwsza to tzw. dyrektywa rodzicielska, a druga dotyczy work-life balance. Redakcja publikuje opinię Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy Pracodawców RP. 

'Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej' - opisuje Prawo.pl.

Dodaje, że Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy. Jak zapewnia Prawo.pl Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie trwają intensywne prace poprzedzające zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy mającego na celu transpozycję tych dyrektyw do prawa polskiego.

- Minęły już prawie dwa lata od momentu publikacji tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czasu na wdrożenie jest coraz mniej. W szczególności tzw. dyrektywa work-life balance przewiduje istotne novum na tle polskich rozwiązań opiekuńczych, np. 5-dniowy urlop w ciągu roku z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny czy też 2-miesięczny urlop rodzicielski bez prawa przeniesienia na drugiego rodzica (na gruncie polskim będzie to urlop dla ojców). Dlatego też wprowadzenie tych rozwiązań wymaga rzetelnej debaty, która już dawno powinna się rozpocząć – uważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. I dodaje: Jak na razie mamy informację, że resort przygotowuje projekt stosownej zmiany kodeksu pracy.

Jak zaznacza Katarzyna Siemienkiewicz, część zagadnień dotyczących polityki rodzinnej i opiekuńczej znalazła się w szumnie zapowiadanym Polskim Ładzie. Jednak rozwiązania zaproponowane w dyrektywach nie pozostają jedynie w gestii polityki rządowej. - Wprowadzane są w kontekście wykonywania pracy zarobkowej, co wiąże się z określonymi obowiązkami pracodawców. Dlatego te rozwiązania powinny być wdrażane w drodze dialogu społecznego, z udziałem partnerów społecznych. Spodziewam się ożywionej dyskusji z obu stron - mówi Siemienkiewicz. Według niej, kluczowa będzie więc data przedstawienia przez rząd projektu do konsultacji. - Wbrew pozorom sierpień 2022 r. nie jest odległym terminem. Dyskusja i rzetelne prace nad projektem wymagają czasu, a pośpiech nie jest w tym przypadku sprzymierzeńcem – podkreśla ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.