Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Wioletta Żukowska-Czaplicka w „Gazecie Wyborczej”: Przepisy Tarczy 4.0 o dofinansowaniu wynagrodzeń są zbyt skomplikowane

Najważniejsze zmiany w Tarczy 4.0 dotyczą dofinansowania wynagrodzeń. Aby obniżyć pensję, gdy nie ubiegamy się o dofinansowanie, trzeba będzie wykazać „istotne obciążenia funduszu wynagrodzeń”. Niestety jego definicja jest bardzo złożona. – Obowiązek wyliczania ilorazu określonego w przepisach może stanowić barierę dla adresatów tych rozwiązań – ocenia w „Gazecie Wyborczej” ekspertka Pracodawców RP Wioletta Żukowska-Czaplicka.

– Pracodawcy będą musieli skorzystać z fachowego doradztwa, aby dowiedzieć się czy mogą wprowadzić przestój i obniżony wymiar czasu pracy – dodaje.

Przez „istotne obciążenia funduszu wynagrodzeń” rozumie się zwiększenie ilorazu:

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę,

2) i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie mniej niż o 5 proc. w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego.

Artykuł jest dostępny tutaj.