Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Wioletta Żukowska-Czaplicka dla Puls HR: Zmiany w prawie pracy w kolejnym pakiecie Tarczy 4.0 są pozytywne

– Doprecyzowanie zasad pracy zdalnej oraz zawieszenia postanowień zbiorowych układów pracy – m. in. takie zapisy znalazły się w kolejnym pakiecie Tarczy Antykryzysowej 4.0. – Pozytywnie oceniamy przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczące prawa pracy. W swoich założeniach wychodzą one naprzeciw zgłaszanym przez nas postulatom – komentuje dla PulsHR ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy Wioletta Żukowska-Czaplicka.

– Na ten moment nie jest jeszcze dostępna wersja projektu przyjęta przez rząd, jednak liczymy, że jest ona zbieżna z tą, która była konsultowana z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego – dodaje.

Przypomina, że pracodawcy od dawna apelowali o doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej. – W związku z tą formą pracy pojawiało się wiele wątpliwości natury prawnej, dotyczących chociażby odpowiedzialności po stronie pracodawcy za warunki bhp i w razie wypadku przy pracy. Ale również inne problemy odnoszące się do możliwości kontroli pracownika i efektów jego pracy. Liczymy, że kwestie te zostały jednoznacznie rozstrzygnięte, tak jak przewidywał to projekt przekazany do konsultacji z RDS, ale też nieprzeregulowane nadmiernie, albowiem właśnie nadregulacja jest największą bolączką kodeksowej telepracy i barierą utrudniającą jej popularyzację – zaznacza Żukowska-Czaplicka.

Ekspertka Pracodawców RP chwali też zapisy odnoszące się do wykorzystania zaległych urlopów. – To bardzo istotna kwestia. Przyjęte rozwiązanie odpowiada na oczekiwania rynku i na to, co aktualnie dzieje się w wielu firmach. Dotyczy to w szczególności branż dotkniętych przestojem. Kiedy pracodawca nie ma dla pracownika pracy, to lepiej, aby wysłał go na urlop niż miałby zdecydować się na redukcję zatrudnienia – komentuje.

W jej opinii takie rozwiązanie jest też korzystne dla pracownika. – Przypominam, że skorzystanie przez pracodawcę z przestoju ekonomicznego z Tarczy antykryzysowej wiąże się z obniżką pensji, a urlop jest płatny w 100 procentach. Co prawda pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, ale dotyczy to okresu wypowiedzenia, więc dobrze że rozwiązanie to teraz zostanie zmodyfikowane – dodaje.

Zaznacza też, że w tej kwestii pracodawcy oczekiwaliby jeszcze dalej idących rozwiązań, zakładających obowiązek wykorzystania przez pracowników również połowy urlopu bieżącego. Taka propozycja znalazła się w pierwotnej wersji projektu Tarczy 4.0. przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. – Szkoda, że ostatecznie nie została ona przyjęta przez rząd – dodaje.

Wioletta Żukowska-Czaplicka pozytywnie ocenia również zawarte w projekcie rozwiązania ograniczające koszty po stronie pracodawców: ograniczenie wysokości odpraw czy umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji.

– W przypadku tych regulacji ważne są szczegóły. Albowiem zgodnie z pierwotną wersją projektu takie rozwiązanie objęłoby jedynie tych pracodawców, którzy wykazaliby odpowiedni spadek obrotów lub „istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń". W szczególności ta druga przesłanka budzi nasze wątpliwości, na co zwracaliśmy uwagę Ministerstwu Rozwoju jeszcze podczas prac nad projektem – informuje.

Artykuł jest dostępny tutaj.