Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Split payment już nie taki straszny

Split payment już nie taki straszny

Resort finansów zmienił na korzyść firm kilka ważnych regulacji projektu split payment, ale do ideału jeszcze daleko. — MF wsłuchało się w głos organizacji przedsiębiorców. Nowy projekt jest korzystniejszy dla podatników niż poprzedni, ale nie wszystko zostało poprawione i jest przestrzeń dla ulepszania projektu — ocenia ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

Ministerstwo Finansów (MF) poprawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT, dotyczący wprowadzenia systemu split payment (podzielona płatność). W nowej wersji pojawiło się kilka zmian postulowanych przez organizacje przedsiębiorców oraz ekspertów. Mają one poprawić bezpieczeństwo firm, które wejdą w system. Korzystne dla podatników jest przede wszystkim to, że prowadzenie wobec firmy jakiegokolwiek postępowania podatkowego czy celno-skarbowego nie będzie blokowało uwolnienia z jego konta VAT pieniędzy na potrzeby biznesowe.

Najpoważniejszym zarzutem wobec systemu podzielonej płatności jest ryzyko pogorszenia płynności finansowej firm z powodu zamrażania pieniędzy na kontach VAT. MF zakłada jednak możliwość ich uwolnienia i przeznaczania na inne cele biznesowe, np., na inwestycje. Warunkiem jest zgoda naczelnika urzędu skarbowego. Pierwotnie projekt zakładał, że będzie on miał aż 90 dni na weryfikację wniosku podatnika i wydanie decyzji. Po silnej krytyce tak długiego terminu resort finansów zgodził się go skrócić do 60 dni.


Mariusz Korzeb przekonuje, że w pewnych okolicznościach 60-dniowy termin należy skracać. — Naczelnik urzędu skarbowego powinien podejmować decyzję o uwolnieniu firmie pieniędzy z rachunku VAT, np. w terminie 30, a nawet 15 dni, gdy złoży ona odpowiednie zabezpieczenie, kaucję gwarancyjną lub gwarancję ubezpieczeniową. Szybsze uwalnianie powinno być dopuszczone w niektórych branżach, znacznie mniej narażonych na nieprawidłowości. Apeluję do MF, aby rozważyło takie propozycje — mówi .

Artykuł jest dostępny tutaj.