Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Składki do odprowadzenia tylko za realny biznes

Sam wpis do ewidencji przedsiębiorców nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości prowadzi się działalność. A jeśli nie, to nie trzeba płacić na ubezpieczenia społeczne – tak orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. – Zalecałbym daleko idącą ostrożność – gdy się zaprzestaje działalności gospodarczej, warto ją chociaż zawiesić – komentuje w „Dzienniku Gazecie Prawnej” zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP Arkadiusz Pączka.

Nie sądzę, by to orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zmieniło praktykę ZUS w ten sposób, że przestanie on oczekiwać zapłaty składek od osoby, której działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji – dodaje.

– Oczywiście w przypadkach, gdy ktoś rzeczywiście nie prowadzi biznesu, ale go nie wyrejestruje, organ rentowy będzie zaś żądał zapłaty składek, warto powołać się na wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Konstytucja biznesu przewiduje przecież, że obywatel ma pełne prawo ufać państwu, a niedające się rozwiać wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy – zaznacza ekspert Pracodawców RP.