Składka emerytalna płacona od każdej złotówki

„Dziennik Gazeta Prawna”: W 2020 r. 662 tys. osób będzie pobierać świadczenia z tytułu obniżenia wieku emerytalnego. Będzie to kosztować FUS ponad 15 mld zł.

Pozostawienie systemu zabezpieczenia społecznego w obecnym kształcie nie jest możliwe, konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla FUS – zgadzają się co do tego pracodawcy i związkowcy. Jednak każda ze stron ma własną receptę na rozwiązanie problemu.

Szacunki dotyczące związanych z tym wysokich kosztów dotyczą 2020 r. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy tak pesymistyczne prognozy się spełnią. Tym bardziej że ostatni rok dla FUS można uznać za udany – zauważa Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ, członek Rady Nadzorczej ZUS.

Na dowód przytacza informację przedstawioną Radzie Nadzorczej ZUS o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2017 r. Wynika z niej, że dotacja do FUS spadła do 95,3 proc. planu. Koszty związane z wypłatą rent i emerytur wyniosły zaś 99,6 proc. planu na 2017 r.

Ale, jak zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawców RP, te dobre wyniki są efektem wyjątkowej sytuacji na rynku pracy i wzrostu wynagrodzeń w ostatnim roku. – W kolejnych latach stopa bezrobocia może spać o 1,5 pkt proc. I na więcej nie można liczyć – podkreśla.

Artykuł jest dostępny tutaj.