Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Rynek Zdrowia: Pandemia to nie czas nowe przepisy dotyczące standardu rachunku kosztów w placówkach medycznych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące standardu rachunku kosztów w placówkach medycznych. Ma m.in. umożliwiać zbieranie rzetelnych danych potrzebnych do wyceny świadczeń. Jednak, zdaniem Pracodawców RP, wprowadzanie tych przepisów w warunkach epidemii jest fatalnym rozwiązaniem, gdyż gromadzone w tym czasie informacje o kosztach ponoszonych przez lecznice nie będą miarodajne – informuje portal Rynek Zdrowia.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Jego celem jest m.in. ujednolicenie zasad prowadzenia rachunku kosztów przez placówki ochrony zdrowia oraz umożliwienie zbierania rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Już  na początku listopada Pracodawcy RP apelowali do ministra zdrowia o odroczenie wejścia w życie wyżej wymienionych przepisów i poprzedzenie go odpowiednią akcja informacyjną.

Z kolei grudniowym liście do Ministra Zdrowia Pracodawcy RP przestrzegali, że „zbieranie danych w czasie stanu epidemii, gdy podmioty lecznicze funkcjonują w sposób całkowicie odmienny od standardowego, nie tylko nie dostarczy wartościowych informacji, ale wręcz odwrotnie”.

- Zwiększenie obciążeń administracyjnych w trakcie stanu epidemii prowadzi do niewłaściwego wykorzystania zasobów kadrowych podmiotów leczniczych. W rezultacie personel, zamiast angażować się w lepszą organizację procesu udzielania świadczeń, skierowany zostaje do zadań czysto administracyjnych, pozbawionych jakiegokolwiek z znaczenia dla pacjentów - napisali 17 grudnia w piśmie do ministra zdrowia Anna Rulkiewicz i Andrzej Mądrala, wiceprezydenci Pracodawców RP.

- Przewidziana w rozporządzeniu zmiana polityki rachunkowej wymaga znacznych nakładów czasu i współpracy wielu komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych. Wdrażanie zmian trzeba będzie realizować z jednej strony w czasie apogeum walki z epidemią SARS-CoV-2, a z drugiej w sezonie wzmożonych absencji pracowniczych, wywołanych innymi chorobami - zaznacza Andrzej Mądrala.

Zdaniem ekspertów, należałoby odroczyć wejście w życie rozporządzenia dotyczącego rachunku kosztów lub wprowadzić co najmniej roczny okres dostosowawczy. - Trzeba też poprzedzić ich wdrożenie szczegółową akcją informacyjną i szkoleniową - uważają Pracodawcy RP.

W odpowiedzi na tę na propozycję i argumenty Pracodawców RP, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w piśmie z 21 grudnia 2020 r. poinformował, że „termin wejścia przedmiotowych regulacji nie podlega zmianie”.

„Jednocześnie należy zauważyć, że świadczeniodawcom powinno zależeć na jak najwcześniejszym wdrożeniu rozwiązań, zawartych w rozporządzeniu. Rozwiązania w nim zawarte służą nie tylko ujednoliceniu danych przekazywanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale są znakomitym narzędziem, które może posłużyć do usprawnienia systemów operacyjnych u świadczeniodawców, oraz przynieść wymierne korzyści w procesach zarządzania podmiotem leczniczym (...) także w zakresie ujednolicenia stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej (np. budżetowania)” - czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia.

Pracodawcy RP nadal jednak zabiegają o przełożenie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rachunku kosztów. Napisali w tej sprawie także do posła Tomasza Latosa (PiS), przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

„Zapewne jest Pan zorientowany, że od pewnego czasu bardzo gorącym tematem jest rozporządzenie dotyczące standardu rachunku kosztów (...). „Prowadziliśmy w tej sprawie bardzo aktywną korespondencję. Niestety, ku naszemu zaskoczeniu, 21 grudnia br. otrzymaliśmy finalny dokument z Ministerstwa Zdrowia, wskazujący na obowiązek realizacji tego rozporządzenia w placówkach medycznych” - napisali Pracodawcy RP do posła Latosa.

„Jednak kolejne, znaczące zaskoczenie to działanie przeprowadzone przez Pana Posła Patryka Wichra, który poinformował nas o złożonej interpelacji do Pani Marszałek Sejmu RP, związanej z próbą odłożenia obowiązku przygotowania standardu rachunku kosztów na bardziej odległy termin. (...) Mamy nadzieję na włączenie się do tej akcji Pana Posła (...). Jednocześnie wyrażamy gotowość na udział w kolejnych działaniach, które pomogą racjonalnie zamknąć ten temat” - piszą Pracodawcy RP do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

Poseł Patryk Wicher (PiS), w interpelacji skierowanej 22 grudnia do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, wskazuje, między innymi, że „biorąc pod uwagę (...) niezależne od wszystkich zainteresowanych okoliczności, mając na uwadze (...) właściwe wykorzystanie bardzo osłabionego przez pandemię potencjału służby zdrowia, zasadnym wydaje się przesunięcie terminu wejścia w życie tego aktu prawnego.”

Artykuł jest dostępny tutaj.