Rodzice z 500 plus rzadziej mają pracę

TVN24 BiŚ: Rodzice otrzymujący pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus częściej nie mają pracy niż osoby, które takiego świadczenia nie otrzymują – takie wnioski płyną z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. – Te dane sugerują pilną potrzebę reformy programu – uważają eksperci.

Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się sytuacji zawodowej rodziców otrzymujących i nie otrzymujących 500 plus. Z jego danych za trzeci kwartał 2017 r. wynika, że rodzice dostający pieniądze na dzieci są mniej aktywni zawodowo niż opiekunowie, którzy nie otrzymują takiego wsparcia. Wśród pierwszej grupy pracowało 79,5 proc. a w drugiej 88,6 proc.

Jeszcze większe różnice w aktywności zawodowej widać u rodziców mających jedno dziecko. Wskaźnik ten dla grupy dostającej 500 plus wyniósł 69,7 proc. a nieotrzymującej pieniędzy wynosił 89 proc.

Główny Ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski zwraca uwagę, że osoby aktywne zawodowo (spośród których zdecydowana większość to osoby zatrudnione) przeciętnie uzyskują wyższe dochody niż osoby bierne zawodowo.

–  Większy dochód oznacza zaś, że rzadziej pobierają świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko, gdyż częściej przekraczają próg dochodowy uprawniający do tego świadczenia. Co więcej rodzice pobierający świadczenie 500 plus mają przeciętnie więcej dzieci niż ci, którzy tego świadczenia nie otrzymują. Świadczenie należy się każdemu, kto posiada co najmniej dwoje dzieci, więc populację rodziców niepobierających 500 plus stanowią niemal wyłącznie rodzice z jedynym dzieckiem. Tymczasem im więcej dzieci w rodzinie, tym łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi jest trudniejsze. Dlatego w rodzinach z większą liczbą dzieci częściej dochodzi do sytuacji, w której jeden z rodziców rezygnuje z aktywności zawodowej – wyjaśnia Łukasz Kozłowski.

Artykuł jest dostępny tutaj.