Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

„Puls Biznesu”: Przesunięcie opodatkowania spółek komandytowych CIT to tylko odorczenie wyroku

Pracodawcy RP wskazują, że przesunięcie momentu opodatkowania spółek komandytowych to tylko nieznacz­ne odroczenie w czasie wyroku na nie. Może ono zaważyć na płynności fi­nansowej niektórych z tych podmiotów, podczas gdy większość krajów UE w ob­liczu kryzysu epidemicznego i wizji głę­bokiej recesji dąży obecnie do obniżania obciążeń – informuje „Puls Biznesu”.

– Celem tego jest nie tylko zdy­namizowanie przedsiębiorczości i pobu­dzenie gospodarki, ale też ograniczenie liczby upadłości. Natomiast polski rząd zdecydował w czasie kryzysu pozbawić spółki komandytowe ich najważniejsze­go, prorozwojowego waloru, jakim była do tej pory transparentność podatkowa. Tym samym podważył sens istnienia tego typu podmiotów. Pracodawcy RP prognozują, że w efekcie projektowa­nych zmian wiele z nich zostanie prze­kształconych – czytamy w tekście. 

Artykuł jest dostępny tutaj.