Propozycje zmian w emeryturach pomostowych

„Dziennik Gazeta Prawna”: Związkowcy chcą, aby prawo do emerytur pomostowych miały także osoby zatrudnione po 1998 r. Pracodawcy proponują wyższe składki i audyt szkodliwych prac.

Likwidację zasady wygasania świadczeń zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przygotowany przez OPZZ. Dokument trafi ł do Rady Dialogu Społecznego, a jej przewodnicząca Elżbieta Rafalska oficjalnie przekazała go do zespołu ubezpieczeń społecznych. Teraz związkowcy czekają na wyznaczenie terminu, w którym partnerzy zajmą się sprawą. Już jednak wiadomo, że łatwo nie pójdzie.


Pracodawcy podkreślają, że nie bagatelizują problemu osób wykonujących prace szczególnie szkodliwe, ale nie mogą się zgodzić na rozwiązania, które przyspieszą dezaktywizację zawodową. I sugerują zmianę modelu finansowania emerytur pomostowych.

Przyjęcie, że wysokość świadczenia stanowi połowę wysokości średniego wynagrodzenia w ciągu życia i że za każde pół roku wykonywania takiej pracy uzyskuje się uprawnienie do 1 miesiąca emerytury pomostowej, wymagałoby dodatkowej składki wysokości 10 proc.

Główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski chwali taką propozycję. – Obecnie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych są de facto rodzajem podatku płaconego za wszystkich pracowników bez względu na to, czy mogą oni wcześniej zakończyć pracę. W proponowanym rozwiązaniu składka byłaby uzależniona od faktycznej sytuacji pracownika i pracodawcy – komentuje Kozłowski.

Artykuł jest dostępny tutaj.