Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Problem z liczebnością związków

„Dziennik Gazeta Prawna”: Pracodawcy będą mogli żądać weryfikacji przynależności do zakładowych organizacji. Ale w praktyce utrudnią ją procedury i brak czasu.

Już za niecały miesiąc wejdzie w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1608), która umożliwi zrzeszanie się m.in. zleceniobiorcom i samozatrudnionym. Przy okazji zmienia ona lub doprecyzowuje wiele zasad funkcjonowania zakładowych organizacji. Z punktu widzenia pracodawców bardzo istotnym uprawnieniem jest możliwość zgłoszenia zastrzeżeń co do liczebności związku i jej weryfikacja przez sąd.

Wątpliwości budzi przepis, zgodnie z którym pracownik należący do więcej niż jednej organizacji zakładowej może być uwzględniany jako członek jednego, wskazanego przez siebie związku (na potrzeby ustalania liczebności).

W praktyce ten przepis może być martwy. Pracodawca nie ma dostępu do imiennej listy członków związku, więc w praktyce nie będzie w stanie zweryfikować, czy dany zatrudniony nie jest uwzględniany przez kilka organizacji jednocześnie – wskazuje prof. Monika Gładoch, radca prawny w kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP.

Artykuł jest dostępny tutaj.