Pracodawcy RP rozpoczynają współpracę z Uniwersytetem SWPS

Pracodawcy RP i wydział prawa Uniwersytetu SWPS rozpoczęły współpracę. W jej ramach eksperci organizacji będą prowadzili zajęcia na kierunku” Prawo w biznesie”.

Cieszę się z podjęcia ścisłej współpracy z Uniwersytetem SWPS. Wymiana wiedzy i doświadczenia w obszarze dydaktyki, a także organizacji wspólnych wydarzeń przyda się zarówno uczelni, jak i naszej organizacji. Współpraca nauki z biznesem, a co za tym idzie transfer wiedzy, jest istotnym elementem w kształceniu przyszłych kadr – mówi prezes Zarządu Pracodawców RP, Rafał Baniak.

W ramach współpracy eksperci Pracodawców RP będą m.in. prowadzili zajęcia ze studentami w zakresie nauki na kierunku „Prawo w biznesie” oraz będą brali czynny działu w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet SWPS. Porozumienie obejmuje również organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku „Prawo w biznesie”.

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem SWPS a Pracodawcami RP będzie ważnym przedsięwzięciem dla obu partnerów. Będzie dotyczyć w szczególności inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w tym rozpoznawania aktualnych trendów oraz potrzeb rynku pracy. Ponadto partnerzy przewidują wspólne organizowanie spotkań, konferencji, wykładów, a także współpracę w ramach projektów naukowych – powiedział dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS.

Dzięki porozumieniu studenci zyskali możliwość odbycia praktyk i staży nie tylko w samej organizacji Pracodawców RP, ale także u członków organizacji, która reprezentuje 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób.

***

Warszawa, 23 lutego 2022 r.

Treść artykułu dostępna jest na stronie portalu "Puls HR".