Pracodawca nie może ograniczać prawa pracownika do oddania krwi

- Ustalenie przez pracodawcę np. w regulaminie pracy dni, w których pracownik może oddać krew jest niezgodne z przepisami prawa pracy - mówi w Prawo.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Jak podaje Prawo.pl, w opinii Katarzyny Siemienkiewicz, ekspertki ds. prawa pracy Pracodawców RP, prawo pracownika do oddania krwi należy do jego sfery prywatnej. Pracodawca nie może tych uprawnień w żaden sposób ograniczyć.

- Ustalenie przez pracodawcę np. w regulaminie pracy dni, w których pracownik może oddać krew jest niezgodne z przepisami prawa pracy. Oddanie krwi lub jej składników nie jest czynnością prawa pracy ani związaną z wykonywaniem zatrudnienia, dlatego pracodawca nie może ustanawiać zasad i reguł, które w jakikolwiek sposób by tę kwestię określały. Zatrudniający może jednak uzgodnić z pracownikiem zasady realizacji uprawnień pracowniczych związanych z tym faktem, tj. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - informuje Siemienkiewicz.

Jak przytacza portal, według ekspertki Pracodawców RP, normy ogólne dotyczące informowania o swojej nieobecności w pracy określa ww. rozporządzenie. Pracownik ma obowiązek poinformować przełożonego, że nie stawi się w pracy, jeżeli przyczyna absencji jest mu z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia. Chęć oddania krwi należy do takich przesłanek, dlatego pracownik musi poinformować pracodawcę, że nie będzie go w pracy, bo planuje udać się do punktu krwiodawstwa.

- Sposób informowania pracodawcy o nieobecności może zostać ustalony w regulaminie wewnętrznym. Gdy brak jest jasno określonych reguł, fakt niestawiennictwa w pracy należy zgłosić w sposób zwyczajowy przyjęty w danej firmie. Nieobecność ta zostanie uznana za usprawiedliwioną, a pracownik otrzyma wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowym, gdy przedstawi pracodawcy zaświadczenie z regionalnego punktu. Przepisy stanowią, że pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze niezbędnym na oddanie krwi. Czas potrzebny na oddanie krwi określa dana jednostka krwiodawstwa. W praktyce jednak zaświadczenia są wystawiane z konkretną datą, a nie z zakresem czasowym. Wówczas pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy za cały dzień – wyjaśnia Siemienkiewicz.