Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Potrzebne są nowe zasady waloryzacji rent i emerytur

Związki zawodowe i pracodawcy są zgodni, że w Radzie Dialogu Społecznego trzeba wypracować wspólnie nowe zasady waloryzacji rent i emerytur. – Obecnie rząd wykorzystuje brak porozumienia między pracodawcami i związkowcami, żeby przeforsować swoje własne rozwiązania. A to właśnie partnerzy społeczni w drodze negocjacji powinni ustalać wskaźnik waloryzacji – ocenia w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ekspert Pracodawców RP Antoni Kolek.

Przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) jest ta część wskaźnika waloryzacji, która dotyczy zwiększenia go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli RDS nie uzgodni swojego stanowiska w drodze uchwały w terminie 14 dni od przedstawienia przez stronę rządową informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych (w tym o wielkości wskaźnika inflacji), stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, to Rada Ministrów sama określi wysokość tego zwiększenia.

Niepokój ekspertów wywołuje też pomysł wprowadzenia 13. i 14. emerytury. – Takie dodatkowe emerytury uzależnione od woli polityków są zachętą do płacenia niskich składek, tylko od części dochodów – zauważa dr Antoni Kolek. – Osoby, które wypracowały wymagane minimum, mogą mieć nadzieję, że przed kolejnymi wyborami państwo i tak im pomoże – dodaje.

Artykuł jest dostępny tutaj.