Potrzeba bardziej elastycznego podejścia do zatrudniania cudzoziemców

„Rzeczpospolita”: Sposób rozliczenia zatrudnianego na zlecenie cudzoziemca zależy od tego, jak długo mieszka w Polsce. Trzeba to ustalić. – Przepisy określające procedury zatrudniania cudzoziemców nie są nadmiernie skomplikowane. Problemem jest jednak ich stosowanie. Dotyczy to też obowiązków podatkowych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń Ukraińców – ocenia Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP Arkadiusz Pączka.

– Potrzebna tutaj elastycznego podejścia urzędników, a nie formalizmu. Papierologia utrudnia życie przedsiębiorcom, tymczasem w ich interesie leży upraszczanie procedur, potrzebują bowiem rąk do pracy. Oczywiście zdeterminowani pracodawcy poradzą sobie z formalnościami, kłopoty z fiskusem mogą jednak skutecznie odstraszyć chcących się u nas zatrudnić cudzoziemców – dodaje Pączka.

Artykuł jest dostępny tutaj.