Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posłowie będą pracować nad wzmocnieniem Państwowej Inspekcji Pracy

„Dziennik Gazeta Prawna”: Inspekcja ma otrzymać nowe uprawnienia, aby skuteczniej zwalczać zatrudnianie na czarno i nadużywanie umów cywilnoprawnych. – Decyzja administracyjna nie może kształtować stosunku prawnego. Byłoby to niezgodne z konstytucją – wskazuje prof. Monika Gładoch, doradca Prezydenta Pracodawców RP.

Inspektor pracy mógłby nie tylko zalecać zawarcie umowy o pracę zamiast np. zlecenia, ale i wydać decyzję administracyjną przewidującą przekształcenie kontraktów z mocy prawa. Takie rozwiązanie ma zawierać projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

–  Najpierw pracodawca mógłby się odwołać od niej do sądu. A to oznacza, że niewiele by się zmieniło, bo już teraz ten ostatni jest uprawniony do ustalania stosunku pracy – dodaje Gładoch. Dodatkowo zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w razie wątpliwości co do tego, jaka umowa powinna łączyć obie strony, decydująca jest wola firmy i zatrudnionego. Ten ostatni – ze względu na obawę przed utratą źródła zarobkowania (lub dla własnych korzyści – na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wyższą pensję „do ręki”) – może nie chcieć przekształcenia umów. Z tych powodów już obecnie powództwa do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy są rzadkie i dość często kończą się oddaleniem lub umorzeniem.

– W praktyce jedynym efektem zmian może być więc zakorkowanie sądów. Stanie się tak, jeśli inspektorzy często będą wydawać decyzje dotyczące przekształcenia umów, a pracodawcy odwołają się od nich – uważa prof. Gładoch.

Artykuł jest dostępny tutaj.