Pomostówka dla każdego pracownika

„Rzeczpospolita”: Nawet kilkaset tysięcy zatrudnionych w szczególnych warunkach wcześniej pójdzie na emeryturę. Obecnie przedsiębiorcy opłacają 1,5 proc dodatkowej składki od pensji przeszło 300 tys. pracowników, choć prawo do wcześniejszej rezygnacji z pracy i przejścia na emeryturę pomostową ma tylko część zatrudnionych w ciężkich warunkach.

– Widzimy potrzebę zmian, bo obecnie to, że tylko część pracowników, za których płacone są dodatkowe składki, ma prawo do tych świadczeń, podważa ubezpieczeniowy charakter systemu emerytur pomostowych – zauważa Główny Ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

– Rozwiązania są dwa. Albo system będzie miał charakter stały i wszyscy, którzy płacą składki, będą mieli prawo do tych świadczeń, albo przedsiębiorcy powinni płacić dodatkową składkę wyłącznie za tych, którzy mogą liczyć na pomostówkę – dodaje.

Artykuł jest dostępny tutaj.