Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Piotr Muszyński w „Dzienniku Gazecie Prawnej”: Sieć 5G to ewolucja, a nie rewolucja

Dużo mówimy o techno­logii 5G. Chciałbym odrobi­nę odczarować mit. Tak na­prawdę mówić powinniśmy o kolejnym etapie rozwoju radiowego dostępu do sie­ci mobilnej – mówił w debacie „Dziennika Gazety Prawnej” Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji.

– Dostawcy i ope­ratorzy wdrażają kolejne rozwiązania, które wyróż­niają się tym, że dołączają kolejne kanały, kolejne czę­stotliwości do obsługi sie­ci radiowej, ponieważ ilość dostępnego pasma wyzna­cza pojemność w tej sieci ra­diowej. Musimy mieć coraz większą pojemność i coraz większe parametry. Doda­jemy kolejną warstwę tech­nologiczną z możliwością obsługi kolejnych kanałów i kolejnych częstotliwości. To jest ewolucja, a nie rewolu­cja – zaznaczył.

– Skłaniałbym się do tezy, że nie chodzi o wybór naj­lepszego dostawcy, najlep­szej technologii, by w spo­sób sprawny następowało wdrożenie nowoczesnych technologii na polskim ryn­ku telekomunikacyjnym. Tylko chodzi o stworzenie możliwości politycznej inge­rencji w proces wyboru do­stawców, który ma istotny wpływ na kreowanie rynku – ocenił projekt zmian w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zapis debaty jest dostępny tutaj.