Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Nowe przepisy o kasach zapomogowo-pożyczkowych obciążą pracodawców

Ustawa ma uregulować po­woływanie, funkcjonowanie i li­kwidację kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP). Zmieni się też zakres pomo­cy, jaką kasom mają świad­czyć pracodawcy - podaje Dziennik Gazeta Prawna.


Wpłaty wpisowego, mie­sięcznych wkładów i rat po­życzek pracodawcy mają odprowadzać niezwłocznie na rachunek płat­niczy KZP. Te ostatnie mogą się więc domagać natychmiasto­wego działania firmy, choć dla niej priorytetowe są własne zo­bowiązania płatnicze, podatko­we, składkowe - komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Podkreśla, że utrzymano też obowiązek udo­stępnienia KZP odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki oraz pomocy przy jej transporcie (i to nie tylko - jak obecnie - do ban­ku, ale także z banku). - Przy czym pamiętajmy, że zmieni­ły się przepisy i standardem jest w tej chwili wypłata wy­nagrodzenia przelewem, a nie do ręki, co oznacza., że swoje własne obowiązki pracodaw­ca może realizować w formie bezgotówkowej. Utrzymywa­nie wspomnianych obowiązków wobec KZP może więc oznaczać koszty dla firmy - podkreśla ekspertka Pracodawców RP.

***

Artykuł jest dostępny tutaj.