Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Należy upowszechnić mediacje wśród pracowników i pracodawców

GazetaPrawna.pl: Częściowe zwolnienie z opłat sądowych stron, które wcześniej podjęły próbę mediacji i wpisanie klauzuli mediacji przy zawieraniu umów o pracę, m.in takie rozwiązania według ekspertów pomogłyby upowszechnić stosowanie mediacji w Polsce.

Spotkanie „Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych' zorganizowali w środę Pracodawcy RP. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zapowiedział, że część wniosków z debaty w listopadzie zostanie przedstawiona prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Według prof. UKSW Moniki Gładoch, doradcy Prezydenta Pracodawców RP, jednym ze sposobów polepszenia obecnej sytuacji jest zachęcenie stron do mediacji. Jak podkreśliła ekspertka, dobrym rozwiązaniem byłoby częściowe zwolnienie z opłat sądowych stron, które wcześniej podjęły próbę mediacji. – Pracodawcy, którzy mają własne komisje rozwiązujące spory lub korzystający z pomocy mediatorów, będą płacić mniej w sytuacji, kiedy ta mediacja nie wyjdzie. To najprostszy sposób zachęty – przekonywała.

Należałoby również zastanowić się nad rolą ławników. – Czy nie zapisać szczególnych kryteriów, chociażby 20-letniego stażu zawodowego. Chodzi o to, żeby wsparcie dla sędziego było efektywne. Sędzia w Polsce ze względu na system szkolnictwa i aplikacji sędziowskiej nie ma doświadczenia pracy w firmie – wyjaśniała prof. Gładoch.

Radca prawny i mediatorka Katarzyna Antolak-Szymański z Uniwersytetu SWPS powiedziała, że należy popularyzować mediację wśród przedsiębiorców i pracowników, ponieważ może ona pozwolić na uniknięcie stresu związanego postępowaniem sądowym. Jej zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby wpisanie klauzuli mediacyjnej w umowach o pracę. – Mediacja nie przynosi pracownikowi negatywnego skutku w postaci utraty prawa do sądu – powiedziała. Dodała, że należy rozważyć również rozwiązanie stosowane w innych europejskich krajach – chodzi o obligatoryjność mediacji.

Artykuł jest dostępny tutaj.