Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Minimalna płaca w górę, liczba uprawnionych do 500+ w dół

„Dziennik Gazeta Prawna”: Najniższa pensja dla pracowników w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł miesięcznie. Jeśli rząd nie zmieni kryterium dochodowego, od 2020 r. uderzy to w osoby pobierające pieniądze na pierwsze dziecko.

Zleceniobiorcy i samozatrudnieni otrzymają co najmniej 14,70 zł za godzinę wykonywania usług. Takie kwoty na wczorajszym posiedzeniu ustalił rząd. Tym samym potwierdziły się informacje o podwyżce minimalnego wynagrodzenia o 150 zł (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł).

Cztery reprezentatywne organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego) porozumiały się w tej sprawie i wspólnie zaproponowały, aby przyszłoroczna podwyżka minimalnej płacy wyniosła ustawowe minimum (czyli 117 zł). Ostatecznie rząd zdecydował, że to kwota 2250 zł jest współmierna do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. – Ustalony poziom minimalnego wynagrodzenia będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych –wskazała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podkreśliła, że podwyżka oznacza dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 268 mln zł. – Wynika to z faktu, że z płacą minimalną powiązana jest wysokość niektórych innych świadczeń i zobowiązań – dodała.

Artykuł jest dostępny tutaj.