Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Millenialsi – czy zdołamy ich zatrzymać?

Bardzo ważną zasadą dla millenialsów jest równowaga między życiem prywatnym i zawodowym (work-life balance). Młodzi ludzie nie chcą spędzać w firmie dużo czasu, ale nie oznacza to bynajmniej, że nie chcą pracować. Wręcz przeciwnie, wolą szybko i skutecznie zrealizować zlecone im zadania i mieć więcej czasu dla siebie – pisze na portalu ŚwiadomyKonsument ekspertka Pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz.

Dlatego ośmiogodzinny dzień pracy nie jest dla nich atrakcyjny. Młodzi cenią elastyczność, która pozwala im realizować swoje pasje i podtrzymywać relacje rodzinne. Preferują bardziej swobodny oraz mniej sformalizowany styl pracy. Nie boją się częstych zmian pracy, potrafią przedstawić pracodawcy swoje wymagania, również w odniesieniu do benefitów pozapłacowych – dodaje.

– Warto zadać sobie pytanie, czy polski rynek pracy jest dla millenialsów atrakcyjny. Chcąc zatrzymać młodych w kraju, pracodawcy powinni odpowiedzieć na ich potrzeby. Konieczne jest zapewnienie elastycznego czasu pracy i wytyczenie jasnych ścieżek kariery zawodowej. Nie bez znaczenia pozostaje również wypracowanie przed pracodawców nowych metod komunikacji – przede wszystkim z wykorzystaniem internetu. Przedsiębiorcy nie mogą też zapominać, że młodzi potrzebują informacji zwrotnej o ocenie swojej pracy. Chcą wiedzieć, czy dobrze wywiązują się ze swoich zadań. Wypracowanie odpowiednich zasad współpracy z młodym pokoleniem może przynieść firmom wiele korzyści. Dlatego warto pójść na kompromis i inwestować w potrzeby młodych pracowników – ocenia Siemienkiewicz.

Artykuł jest dostępny tutaj.