Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

„Dziennik Gazeta Prawna”: Dobiegają końca konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Projekt, który miał pomóc mikrofirmom mającym teraz problemy z zapłaceniem pełnych składek na ubezpieczenie społeczne (obecnie 1236,16 zł miesięcznie), spotkał się jednak z powszechną krytyką.

Organizacje pracodawców od dawna domagają się obniżenia kosztów prowadzenia działalności, jednak nie w ten sposób. – Sama idea obniżenia składek dla prowadzących działalność na niewielką skalę jest słuszna. Pozwala bowiem utrzymać firmę w okresie problemów finansowych bez konieczności likwidacji. Stwarza także możliwość zmiany profilu działalności – podkreśla Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Pracodawców RP.

– Problem polega jednak na tym, że strona rządowa jako podstawę oskładkowania przyjmuje przychód, a nie dochód. Co w praktyce wyklucza z grona przyszłych beneficjentów tej ustawy małe sklepy mające obrót kilkunastu tysięcy złotych. I nie będzie mieć znaczenia, że po odliczeniu kosztów właściciel firmy będzie mieć na rękę tysiąc złotych – dodaje.

Artykuł jest dostępny tutaj.