Katarzyna Siemienkiewicz w Puls HR: Proponowane przepisy, stwierdzające istnienie stosunku pracy to niewłaściwa droga do rozwiązania problemu

– Obecnie obowiązujące przepisy, które pozwalają inspektorom wytoczyć powództwo o ustalenie stosunku pracy w imieniu pracownika są wystarczające – ocenia w Puls HR Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP.


– Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania – mówi Siemienkiewicz.

– Wiemy, jak wyglądają w naszym kraju procedury sądowe, jednak wydanie decyzji administracyjnej, która i tak będzie podlegała później ocenie sądu, spowoduje jeszcze dłuższą procedurę. To nie jest remedium na przewlekłość postępowań sądowych. Obiektywną ocenę tego, jaki stosunek prawny występuje między stronami, może zapewnić jedynie sąd powszechny – komentuje dalej.

– Pamiętajmy, że jest wiele osób, którym rozwiązania umowy o dzieło czy zlecenia po prostu pasują. Wolne zawody nie chcą wiązać się umowami na stałe i pracować pod kierownictwem, nawet jeśli współpracują z danym pracodawcą dłużej. Zawieramy umowy na krótki termin, są osoby, które dorabiają – dodaje Siemienkiewicz.

Artykuł jest dostępny tutaj.