Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Katarzyna Siemienkiewicz dla Prawo.pl o pracy zdalnej na stałe lub okazjonalnie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Przewiduje on m.in. zamknięty katalog kosztów, jakie będzie musiał zwracać pracodawca, rezygnację z obowiązku ubezpieczenia, a także możliwość przeprowadzenia kontroli bez zgody pracownika i możliwość okazjonalnej pracy zdalnej.

– Dobrze się stało, że definicja została uzgodniona dwustronnie, czyli przez związki zawodowe i pracodawców, i że to pracownik w uzgodnieniu z pracodawcą będzie wskazywał miejsce jej wykonywania. To może zapobiec wielu sytuacjom, kiedy pracodawcy mogą być negatywnie zaskakiwani, np. wyjazdom pracowników za granicę – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP.

– Zastanawiające jest, że w takich przypadkach, a mówimy o sytuacji nieprzewidzianej, np. awarii, polecenie to będzie uzależnione od uprzedniego złożenia przez pracownika oświadczenia, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnie – dodaje.

– To jest projekt na granicy optymalności. Zasadniczo pozytywnie oceniamy projekt – mówi Siemienkiewicz.

Artykuł jest dostępny tutaj.