Kamil Sobolewski: Kredytobiorcy nie potrzebują dopłat państwa do kredytu

Potrzebna jest ustawowa zmiana harmonogramu spłaty kredytów opartych o WIBOR – o tym na łamach czasopisma "Rzeczpospolita" Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP
W warunkach dwucyfrowej inflacji nie powinno się wymagać od kredytobiorców spłaty całości odsetek ani całości odsetek i części kapitału. Obecny system ustalania raty zamiast ją stabilizować gospodarkę grozi niepotrzebną falą bankructw i wywłaszczeń.
Potrzebna jest ustawowa zmiana harmonogramu spłaty kredytów opartych o WIBOR. W warunkach dwucyfrowej inflacji odejdźmy od rat wyrażonych stałą kwotą złotych co miesiąc, zamiast tego skupmy się na części dochodu przeznaczanej na ratę.
Co ma określić ustawa? Wzrost raty kredytu, którą kredytobiorca ma obowiązek zapłacić, w 2022 roku nie powinien przekroczyć 11%. W kolejnych latach rata powinna rosnąć o wskaźnik inflacji. Szybsza spłata kredytu powinna być bezpłatnym prawem, ale nie obowiązkiem.

***
Treść artykułu dostępna jest tutaj.
Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.