Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Inwestycje w biotechnologię potrzebują wsparcia rządu

Money.pl: Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w rynek biotechnologiczny w naszym kraju wiązałoby się ze zwiększeniem przejrzystości przepisów refundacyjnych oraz podniesieniem poziomu refundacji leków innowacyjnych – przynajmniej do poziomu stosowanego w innych krajach regionu. Konieczne będzie również przyjęcie regulacji podatkowych stymulujących zagraniczne inwestycje związane z innowacyjnością, uważają Pracodawcy RP.

Według ekspertów, szybki i stabilny rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze być oparty na podnoszeniu jej innowacyjności. W tym kontekście branża farmaceutyczna, w tym w szczególności międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce mogą stać się jednym z motorów polskiej gospodarki, jednak aby do tego doszło, potrzebne są działania ze strony rządu, które byłyby zachętą dla przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Polsce w projekty biotechnologiczne o charakterze innowacyjnym.

– Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny do budowy odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje – powiedziała Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w Warszawie 26 kwietnia, w wyniku wielostronnej dyskusji, zostaną przyjęte wnioski dotyczące ukształtowania optymalnego ekosystemu i warunków inwestycyjnych, które mogą przyczynić się zwiększenia zaangażowania międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych działających w Polsce w rozwój krajowej biotechnologii.

Artykuł jest dostępny tutaj.