Eksperci ekonomiczni: nowy rząd nie zmieni kursu polityki gospodarczej

Wnp.pl: Istnieje dość daleko idąca zgoda przedstawicieli biznesu. Nowy premier, jeśli dojdzie do zmiany na tym stanowisku, raczej nie zmieni istotnie struktury resortów. Zrezygnuje z szefowania w ministerstwach, którymi kieruje. Zarazem powinien inaczej rozłożyć akcenty ich współpracy, szczególnie w sprawach polityki gospodarczej.

– Raczej bardzo trudno będzie pogodzić funkcje premiera z kierowaniem Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Finansów, zatem należy zatem spodziewać się tu „rozwodu” – mówi Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP. – Jednak mając na względzie to, jak duży nacisk położony jest obecnie na ściągalność podatków oraz ochronę budżetu i finansów państwa, równie dobrze nowy premier może zachować funkcję ministra finansów – dodaje.

Artykuł jest dostępny tutaj.