Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Dodatkowe pięć dni płatnego urlopu? Jeśli tak, to kto za to zapłaci?

Prawo.pl: Projekt unijnej dyrektywy przewiduje wprowadzenie dodatkowych 5 dni urlopu na opiekę nad potrzebującym członkiem rodziny, np. rodzicem. Nie przesądzają jednak, czy ten urlop miałby być płatny, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Pracodawcy dostrzegają potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania, ale nie chcą kolejnych obciążeń kosztów pracy.

Przedstawiciele Rady UE oraz Europarlamentu są na ostatniej prostej ws. uzgodnienia tekst dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ma ona zagwarantować ojcu i matce dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przenosić na drugiego rodzica. Ponadto zaproponowano w projekcie wprowadzenie 5-dniowego urlopu na opiekę nad członkiem rodziny (np. nad chorym rodzicem lub dzieckiem).

Ekspert Pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz uważa, że wprowadzenie dodatkowego urlopu w obecnej sytuacji, uwzględniając prognozy demograficzne, wydaje się nieuniknione. – Społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie coraz częściej zachodzi konieczność opieki nad chorym rodzicem – zaznaczyła.

Podkreśliła jednak, że przerzucenie na pracodawców obowiązku finansowania urlopu stanowiłoby kolejne zwiększenie wciąż wysokich kosztów pracy. – Koszty pracy rosną dynamicznie z uwagi na aktualną sytuację na rynku pracy – zapotrzebowanie na pracownika powoduje konieczność podnoszenia wynagrodzeń. Nie można zapominać przy tym o zmianach legislacyjnych, które również tych kosztów nie obniżają. Jako przykład należy podać wzrost płacy minimalnej czy wydatki związane z prowadzeniem PPK. Aktualne obciążenie składkowe pracodawcy to ok. 20 proc. wynagrodzenia pracownika, po wprowadzeniu PPK będzie ono jeszcze wyższe. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przykłady, ciężko znaleźć uzasadnienie dla generowania jeszcze większych obciążeń po stronie pracodawcy – oceniła.

Artykuł jest dostępny tutaj.