Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Braki na rynku pracy uzupełnią pracownicy z Dalekiego Wschodu

„Polska The Times”: Jak wynika z danych MRPiPS, w 2017 r. blisko 7 tys. Nepalczyków otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce. – Niskie bezrobocie w połączeniu z niechęcią Polaków do wykonywania określonych prac sprawia, że firmom brakuje rąk do pracy. Jest to sytuacja ciekawa i zupełnie nowa dla polskiego biznesu – mówi Tadeusz Zając, ekspert Pracodawców RP.

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują dynamikę wzrostu zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom. Największą grupę stanowią Ukraińcy, którzy w 2017 r. otrzymali ponad 192 tys. takich zezwoleń.

Według danych „Barometru imigracji zarobkowej” Personal Service, prawie 40 proc. dużych polskich firm zatrudnia pracowników z Ukrainy. Mimo ich dużego napływu, firmy nadal zmagają się z brakiem rąk do pracy.

Po Ukraińcach i Białorusinach najliczniejszą grupą pracujących w Polsce cudzoziemców są Nepalczycy. W 2017 r. wydano im ponad 7 tys. zezwoleń na pracę. W porównaniu z 2016 rokiem to 6-krotny wzrost. Pracodawcom najbardziej doskwierają procedury administracyjne, dlatego apelują do władz o dalsze uproszczenia procedur zatrudnienia pracowników z państw takich jak Indie, Nepal, Filipiny czy Bangladesz.

– Kiedy już dojdzie do zatrudnienia pracownika z zagranicy, pozostaje szereg procedur, choćby związanych z BHP
– dodaje Tadeusz Zając.

Artykuł jest dostępny tutaj.