Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Arkadiusz Pączka dla Interia Biznes: Praca zdalna powinna zostać uregulowana w Kodeksie Pracy

Praca zdalna powinna być uregulowana nie tylko w ustawie COVID-owej, która z natury ma charakter czasowy, ale także w Kodeksie Pracy, który obecnie i tak jest już archaiczny, nieprzystający do obecnych realiów – komentuje dla Interia Biznes Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

– Praca zdalna może być polecona jeśli pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe do jej wykonywania i pozwala na to rodzaj pracy. Potwierdzono możliwość korzystania przez pracownika z własnego sprzętu, pod warunkiem zapewnienia ochrony danych. Przepisy przewidują też prowadzenie przez pracownika na polecenie pracodawcy ewidencji zadań (opis czynności, datę i czas wykonywania). Regulacja wychodzi naprzeciw zgłaszanym dotychczas zastrzeżeniom, niemniej jednak zawiera wiele niejasnych sformułowań, co może wywołać wątpliwości interpretacyjne. Chodzi o takie sformułowania jak „możliwości techniczne i lokalowe' po stronie pracownika czy środki pracy i obsługa logistyczna, które ma zapewnić pracodawca – oceniają Pracodawcy RP w opinii skierowanej do senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów Publicznych.

Zwracają też uwagę, że w przepisach nie została uregulowana kwestia ekwiwalentu oraz odpowiedzialności w zakresie BHP, co może być problematyczne w związku z ewentualnymi roszczeniami pracowników.

Artykuł jest dostępny tutaj.