Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

1100 zł jednak także dla groszowej emerytury

„Dziennik Gazeta Prawna”: Wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia, dostaną taką samą trzynastkę. Eksperci przestrzegają przed takim rozwiązaniem. - To jest zwykłe rozdawnictwo, element kampanii wyborczej - zauważa Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Po kilku dniach niepewności co do sposobu odczytania projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stawia kropkę nad „i”. Odpowiadając na pytanie „DGP” dotyczące wysokości wypłat, wskazało, że „jednorazowe świadczenie zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom w kwocie 1100 brutto, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia”. Co ciekawe, takiego doprecyzowania nie ma w samym projekcie ustawy. A w uzasadnieniu autorzy projektu wskazują tylko, że „w sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym projekcie ustawy stosuje się przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i renach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 10 projektowanej ustawy)”. Ale nie wiadomo, dlaczego wprowadzono taki zapis, skoro w przypadku tego świadczenia nie będzie mieć zastosowania zasada proporcjonalności. W ten sposób jasne się stało, że każdy uprawniony dostanie na rękę 888,25 zł.

Artykuł jest dostępny tutaj.