Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania leków przysługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl


Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 7 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 998)

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 8  sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 13 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Projekt jest dostępny tutaj

Uwagi można zgłaszać do 12 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej (UD 102)

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 18 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej

Projekt jest dostępny tutaj

Uwagi można zgłaszać do 26 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej

Projekt jest dostępny tutaj

Uwagi można zgłaszać do 26 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.