Konsultacje przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 27 kwietnia na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 29 kwietnia na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 3 maja na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 maja na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl