Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 27 października na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026

Uwagi można zgłaszać do 1 listopada na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 3 listopada na adres legislacja@pracodawcyrp.pl