Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 19 stycznia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 22 stycznia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 28 stycznia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 3 lutego na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.