Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 26 lipca na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 30 lipca na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 31 lipca na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 15 sierpnia na adres legislacja@pracodawcyrp.pl