Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konsultacje przepisów


Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 26 października na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 4 listopada na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 12 listopada na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Projekt jest dostępny tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 16 listopada na adres legislacja@pracodawcyrp.pl.