Kompas ESG

ESG – Środowisko, Ład Korporacyjny, Społeczna Odpowiedzialność to niewątpliwie najważniejszy temat naszych czasów. To kryteria, wskaźniki i wytyczne, które będą stanowiły przyszłość każdego pracodawcy i przedsiębiorcy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawcy RP we współpracy z Forbes zainicjowali projekt KOMPAS ESG. Razem stawiamy sobie niezwykle ambitne cele. Chcemy określić niezbędne standardy, które powinny być zastosowane do raportowania ESG przez polskie firmy. Wskażemy kto i na jakich zasadach będzie musiał wypełniać raporty. I w końcu chcemy upowszechnić wiedzę na temat  standardów ESG w polskim życiu gospodarczym.

Naszym celem jest tworzenie racjonalnych, merytorycznie poprawnych mechanizmów zapewniających optymalne wdrażanie standardów ESG. Procesy te są zbyt ważny dla przyszłości każdego z nas, dlatego, by raportowanie spełniło pokładane w nim nadzieje konieczne jest wypracowanie jednolitych standardów i sposobu przygotowywania. Jako istotny członek Unii Europejskiej chcemy przekazywać unijnym organom, odpowiedzialnym za legislacje, opracowane przez nas merytoryczne uwagi dotyczące ESG.

Inicjując nasze aktywności w ramach projektu Kompas ESG - 1 grudnia w ramach Kongresu Kapitału Polskiego zaprezentujemy skład Rady Programowej Kompas ESG. Zachęcamy też do aktywnego udziału w okrągłych stolach, które zaplanowaliśmy na najbliższe tygodnie. W trakcie tych obrad i dyskusji chcemy wypracować wnioski i opinie na temat wdrażania i raportowania ESG.

1. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży budowlanej i deweloperskiej– szansa czy problem? (21.11.2022)

2. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży paliwowo-energetycznej – szansa czy problem? (24.11.2022)

3. Okrągły stół – Jak i kto powinien przygotowywać raporty ESG? (2.12.2022)

4. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży zdrowia – szansa czy problem? (6 grudnia 2022)

5. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży FMCG – szansa czy problem? (15.12.2022)

6. Europejski okrągły stół w Brukseli z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców z krajów członkowskich, przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego organizowany w ramach EKES (ciało doradcze Komisji Europejskiej) ( 20 grudnia2022 godz.10.00-13.00)

Liczymy na zagazowanie przedstawicieli Zarządów firm i organizacji, by nadać właściwą rangę i skoncentrować się na zbudowaniu świadomości idei ESG

Partnerem Strategicznym projektu jest PKN ORLEN S.A.


***


W czasie XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu Pracodawcy RP i Magazyn Forbes zainicjowali Kompas ESG

Kompas ESG – to strategiczny projekt Pracodawcy RP i Forbes Polska. Ma służyć upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorstw wiedzy na temat #ESG. Stworzona platforma współpracy i wymiany doświadczeń będzie pomagać biznesowi w rozwijaniu kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program Kompas ESG obejmuje również regularne spotkania grup roboczych w formie „okrągłych stołów”, podczas których eksperci będą poruszać najważniejsze aktualne zagadnienia z obszaru ESG i wypracowywać rekomendacje regulacyjne.

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu Pracodawcy RP i Magazyn Forbes mieli przyjemność wspólnie zainaugurować tę inicjatywę. Inauguracja nowego projektu odbyła się w czasie panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział przedstawiciele wydawcy, Pracodawców RP, a także przedstawicieli zaangażowanych w niego firm.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.