Komitet Podatkowy

Komitet Podatkowy to zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Za cel działalności stawia sobie poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Mając na celu dbałość o stabilność rozwiązań prawnych i respektowanie zasady pewności prawa podatkowego, Komitet Podatkowy podejmuje działania prewencyjne. Polegają one na przedstawianiu konstruktywnych rozwiązań, jak również wskazywaniu właściwego kierunku zmian w prawie podatkowym.


Obszary zainteresowań Komitetu Podatkowego:

 • monitoring i analiza regulacji prawno-podatkowych oraz procesu legislacyjnego w obszarze prawa podatkowego
 • wypracowywanie i wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego
 • upowszechnianie wiedzy eksperckiej
 • obciążenia dla przedsiębiorców
 • split-payment
 • projekt nowej Ordynacji podatkowej
 • klin podatkowy

Wybrane osiągnięcia:

 • organizacja wielu seminariów z zakresu prawa podatkowego, w których udział wzięli zarówno przedstawiciele Pracodawców RP i firm członkowskich, jak też przedstawiciele strony rządowej.

Powołanie Komitetu Podatkowego: 2014 rok

Przewodniczący: Michał Tarkowski, Prezes Zarządu Kancelarii Maniewski & Tarkowski

Sekretarz: Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP ds. podatkowych

Najbliższe plany:

 • Kontrole podatkowe przedsiębiorcy
 • Czynny żal w praktyce
 • Kontrole ZUS płatnika składek
 • Odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek kapitałowych
 • Polski Ład w praktyce