Strategia „Pracodawcy przeciw COVID-19”

Polska wraz z całą Europą i większością świata pozostaje pod wpływem pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja w naszym kraju dynamicznie ulega zmianie, a skutki epidemii w istotny sposób wpływają na życie społeczno-gospodarcze. Niezależnie od działań rządu, poszczególne przedsiębiorstwa oraz instytucje wdrożyły działania ochronne przed szerzeniem się zakażenia wśród klientów i pracowników. Stopień przygotowania oraz poziom poniesionych inwestycji na tego rodzaju ochronę jest różny.

Pracodawcy RP postanowili zmobilizować siły przedsiębiorców w celu przygotowania i wdrożenia spójnej, wszechstronnej strategii na rzecz ZWALCZANIA COVID-19, w tym wypracowania rozwiązań w zakresie szczepień pracowniczych przeciw grypie, a w przyszłości przeciw COVID-19.

Nasza propozycja dotyczy uruchomienia programu wspierania pracodawców w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Wsparcie pracodawców będzie polegało na opracowaniu i udostępnieniu zaleceń postępowania w dobie pandemii, w tym rozwiązań w zakresie z zabezpieczenia szczepień pracowniczych, w formie Programu/Strategii „Pracodawcy przeciw COVID-19”, które będzie obejmowało następujące obszary:

1) aktywne zarządzanie ryzykiem klienta,

2) stratyfikacja i aktywne zarządzenie indywidualnym ryzykiem pracownika,

3) bezpieczne stanowisko pracy,

4) szczepienia przeciw grypie,

5) szczepienia przeciw COVID-19,

6) identyfikacja osób potencjalnie uodpornionych,

7) COVID-STATUS – usługa i udostępnianie w formie aplikacji mobilnej określonych danych medycznych związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ze szczepieniem przeciw COVID-19.

***

Materiały do pobrania:

Program Pracodawcy przeciw COVID-19

COVID STATUS

Interpretacja oceny ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Lista kontrolna analizy ryzyka zakażenia wśród klientów

Lista kontrolna możliwości zmian w obsłudze klientów

Lista kontrolna możliwości zmian w sposobie pracy

Lista kontrolna oceny ryzyka zakażenia wśród klientów

Lista kontrolna oceny ryzyka zakażenia wśród pracowników

Lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia

SARS-CoV-2 serokonwersja i uodpornienie

Wpływ grypy na społeczeństwo i gospodarkę kraju

Instrukcja korzystania z kalkulatora ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Risk Calculator


***

Więcej informacji na temat projektu:

Beata Rorant: b.rorant@pracodawcyrp.pl

Daria Dzieniszewska: d.dzieniszewska@pracodawcyrp.pl


Powrót