Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Grupa robocza do spraw wyrobów medycznych

Celem grupy jest wspólne rozwiązywanie problemów występujących na rynku wyrobów medycznych, przegląd wydarzeń prawnych – innowacyjne wyroby medyczne a koszyk świadczeń gwarantowanych, procedury wydawania rekomendacji przez AOTMiT oraz inicjowanie, projektowanie rozwiązań w zakresie wyrobów medycznych i wdrażania innowacyjnych systemów wspierających ochronę zdrowia.

Obszary zainteresowania grupy:

· podejmowanie działań na rzecz poprawy rozwiązań w zakresie wdrażania wyrobów medycznych,

· postulowanie konieczności dokonywania zmian legislacyjnych,

· dostarczanie decydentom specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym i legislacyjnym.


Grupa robocza powstała w 2020 roku.

Przewodnicząca: Dorota Olszewska, Health Economics and Reimbursement Manager CEE North Cluster, Medtronic Poland Sp. z o. o.

Sekretarz: Daria Dzieniszewska, Starszy Specjalista Pracodawców RP ds. Ochrony Zdrowia

Najbliższe plany:

· przegląd obowiązujących regulacji prawnych,

· przygotowanie rekomendacji w zakresie proponowanych rozwiązań pod kątem wdrażania innowacyjnych systemów wspierających opiekę nad pacjentem.