Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Grupa robocza do spraw telemonitoringu

Celem grupy jest wspieranie rozwiązań telemedycznych w zakresie wdrażania telemonitorinu w opiece nad pacjentem.

Obszary zainteresowania grupy:

· postulowanie konieczności dokonywania zmian legislacyjnych,

· dostarczanie decydentom specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym i legislacyjnym,

· budowanie dialogu wokół kwestii innowacyjnych technologii z obszaru telemonitoringu pacjentów z chorobami przewlekłymi.


Grupa robocza powstała w 2020 roku.

Przewodnicząca: Dorota Olszewska, Health Economics and Reimbursement Manager CEE North Cluster, Medtronic Poland Sp. z o. o.

Sekretarz: Daria Dzieniszewska, Starszy Specjalista Pracodawców RP ds. Ochrony Zdrowia


Najbliższe plany:

· budowanie dialogu wokół innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny, w tym telemonitoringu,

· przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących wdrażania innowacyjnych systemów wspierających opiekę nad pacjentem z zakresu telemedycyny, w tym telemonitoringu.