Główny Legislator

1 lutego 2023 r. dr Maciej Berek został Głównym Legislatorem Pracodawców RP. Do jego zadań będzie należało monitoring procesu legislacji w Polsce, współpraca z członkami Pracodawców RP, w zakresie realnego wpływu na proces legislacji oraz kształt przepisów prawa w Polsce.

Maciej Berek to doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej m. in.: prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarza Rady Ministrów (2007-2015); legislatora, wicedyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego oraz dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu w Kancelarii Senatu; doradcy prawnego, wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego oraz wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli; dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez dwie kadencje (2009-2017) członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organizacji procesów prawodawczych i mechanizmach oddziaływania na te procesy, public affairs, legislacji, organizacji wewnętrznych systemów regulacji, prawie konstytucyjnym, prawie finansów publicznych.

Ciężkie grzechy stanowienia prawa w Polsce. Rozmowa z Maciejem Berkiem dostępna jest tutaj.