PPP dla MMSP

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie kraju. W ramach projektu wsparciem zostają objęci zarówno pracownicy, którzy są zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzedzone analizą potrzeb. 

Czas realizacji: 01.09.2016 r.–31.12.2017 r.

Kwota dotacji: 647 687,50 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku 100 przedsiębiorstw z sektora MMSP posiadających siedzibę na terenie kraju, poprzez wzrost kompetencji z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez ich pracowników do 31.12.2017 roku. Uczestnictwo w szkoleniach ogólnych i dedykowanych z zakresu PPP umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności pracownikom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozwoli na skuteczniejsze funkcjonowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Kontakt:

Katarzyna Łukomska – kierownik projektu

tel. 22 518 87 44

k.lukomska@pracodawcyrp.pl

Strona www: www.ppp.pracodawcyrp.pl