Na miarę potrzeb


Projekt odpowiada na zdiagnozowany w województwie dolnośląskim – w powiatach wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim, dzierżoniowskim kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, strzelińskim, polkowickim oraz ząbkowickim – problem niskiego wzrostu nowo powstałych i trwałych przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Partnerzy projektu: Zachodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy i Przedsiębiorcy (lider projekty) oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Czas realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 4 702 107, 35 zł

Kwota dotacji: 4 554 747,03 zł

Cel szczegółowy: Projekt zakłada podjęcie samozatrudnienia i aktywne utrzymanie go przez okres 12 miesięcy przez 75 kobiet z grupy 84 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie 15 powiatów województwa dolnośląskiego ( w tym w 40 % na obszarach wiejskich), ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do grup:

  • po 50 roku życia,
  • niepełnosprawnych,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • o niskich kwalifikacjach.

Ponadto projekt „Na miarę potrzeb” zakłada udzielenie pomocy poprzez:

  • identyfikację indywidualnych potrzeb (84 kobiet),
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (84 kobiet),
  • udzielenie bezzwrotnych dotacji na podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej (75 kobiet),
  • udzielenia wsparcia pomostowego (75 kobiet).

Kontakt: Olga Scott – specjalista ds. realizacji projektów

tel. 22 518 87 59

o.scott@pracodawcyrp.pl