Forum Pracodawców Rehabilitacji

Forum Pracodawców Rehabilitacji to miejsce debat i wymiany doświadczeń ekspertów działających w obszarze rehabilitacji medycznej. Platforma powstała w celu ochrony i reprezentacji praw pracodawców z obszaru leczenia rehabilitacyjnego, a także działania na rzecz dobra pacjentów i profesjonalistów medycznych.


Obszary zainteresowania platformy:

  • podejmowanie działań, we współpracy z partnerami społecznymi i decydentami, zmierzających do stworzenia konkretnych rozwiązań w zakresie udzielania świadczeń
  • wypracowanie stanowisk i rekomendacji w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na rehabilitację oraz wynagrodzenia personelu medycznego

Powołanie platformy: 2017 rok

Przewodniczący: Jerzy Karwowski, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Sekretarz: Beata Rorant, Dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP

Najbliższe plany:

  • poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych
  • zwiększenie nakładów finansowych na rehabilitację
  • wzrost wynagrodzeń dla fizjoterapeutów