Konferencja „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń”

W imieniu Polskiej Federacji Producentów Żywności serdecznie zapraszamy na konferencję  „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń”, która odbędzie się 27 września w Warszawie.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

zaprasza do udziału w konferencji PFPŻ ZP pt.:

„Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń”

27 września 2017 r., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa


 

Podczas konferencji zostaną omówione m.in:

·         Reklamacje konsumenckie w branży spożywczej – praktyczne doświadczenia

·         Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – w świetle regulacji UE

·         Nowe krajowe regulacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

·         Korzyści przystąpienia do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

·         Pozasądowe rozstrzyganie sporów przy Rzeczniku Finansowym

·         Pozasądowe rozwiązywanie sporów pasażerów z liniami lotniczymi

·         Powołanie podmiotu ADR dla sektora żywnościowego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych, osób odpowiedzialnych za rozwój firmy, relacje z konsumentami oraz działów reklamacyjnych i działów prawnych.

Informacja na temat konferencji na stronie: www.pfpz.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępny tutaj