Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Kierunki rozwoju strategicznego GK Murapol na lata 2019/2021+ - zrównoważony rozwój oraz mocna pozycja w branży deweloperskiej i na rynkach finansowych

Wykorzystanie posiadanych zasobów wyłącznie w biznesie deweloperskim, utrzymanie dotychczasowego potencjału i wysoce efektywnego modelu działalności operacyjnej oraz wysoka dywersyfikacja geograficzna mapy inwestycji z uwzględnieniem koncentracji w największych miastach w Polsce, to główne założenia strategii rozwoju Grupy Murapol na lata 2019/2021+. Zgodnie z przyjętym planem wzrostu, Spółka skupi się na doskonaleniu działalności deweloperskiej, z wykorzystaniem nowych rozwiązań i technologii oraz z dbałością o profesjonalne relacje z uczestnikami rynków finansowych.

GK Murapol, zgodnie ze swoją misją, będzie niezmiennie realizować inwestycje mieszkaniowe w segmencie popularnym, w tempie i cenach konkurencyjnych w stosunku do największych deweloperów w Polsce, dostępne szerokiemu gronu nabywców, także ze względu na ogólnopolski charakter działalności dewelopera.

Wizją Grupy jest tworzenie organizacji działającej w oparciu o powtarzalny i zoptymalizowany model biznesowy na rynku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż, ale i reagującej na wyzwania rynku i konkurencji, z kompetencjami w zakresie rozszerzenia modelu biznesowego o nowe rozwiązania i technologie, adekwatnie do zapotrzebowania rynku.

Plan wzrostu GK Murapol kładzie duży nacisk na optymalizację procesów i sprawność całej organizacji, działającej w oparciu o wypracowany i unikatowy know-how, a w zakresie zasobów ludzkich – organizacji uczącej się i opartej na indywidualnych talentach pracowników. Istotny fundament dalszego rozwoju Spółki, stanowi posiadany bank ziemi i wszelkie inne zasoby niezbędne do utrzymania założonych parametrów biznesowych strategii w długim okresie. Wszystko to pozwoli Grupie wyróżniać się pozytywnie wskaźnikami efektywności i marżą, a także średnim czasem realizacji inwestycji i ofertą cenową.

 – Strategia rozwoju Grupy Murapol, którą przyjęliśmy na najbliższe lata, przewiduje koncentrację wszystkich posiadanych zasobów i kompetencji na naszym podstawowym biznesie, z którego wyrośliśmy i który od początku do dzisiaj stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Wypracowany przez 17 lat aktywności model biznesowy oraz organizacja procesu produkcji mieszkań sprawdzają się każdego dnia. Niemniej jednak mamy świadomość tego, że rynek się zmienia, także oczekiwania klientów ewoluują. Nie pozostajemy na nie obojętni, dlatego w strategii duży nacisk kładziemy na to, aby podążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem, a nawet wyprzedzać te zmiany i być pionierem tam, gdzie widzimy taką szansę biznesową. Stąd w naszej strategii ważną rolę odgrywa wykorzystywanie wypracowanego przez lata know-how, przy jednoczesnej dużej otwartości na nowe technologie zarówno w dostarczanych na rynek produktach, jak i sposobie organizacji procesu ich wytwarzania – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Równie istotnym elementem naszej strategii jest otwartość na inwestorów, rozumiana zarówno jako zaproszenie ich w przyszłości do partycypowania we wzroście GK Murapol, jak i klarowna, przejrzysta komunikacja z rynkami finansowym – dodaje Nikodem Iskra.

Optymalizacji modelu działalności deweloperskiej Grupy Murapol będzie towarzyszyło uproszczenie jej struktury organizacyjnej i wykorzystanie wypracowanych systemów zarządzania oraz rozwiązań technologicznych.

Szczegółowa aktualna prezentacja dot. „Strategii Grupy Murapol na lata 2019/2021+” jest opublikowana na ir.murapol.pl.

____________________

Grupa Murapol jest holdingiem od 17 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował ok. 100 inwestycji, w których powstało ok. 10 tys. lokali zamieszkałych przez 30 tys. ludzi. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 15 miastach w Polsce, w 2 kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie. W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa Murapol sprzedała 2 691 mieszkań czyli o 9 proc. więcej r/r. Grupa Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Firma angażuje się w inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która przyznała firmie nagrodę w kategorii Mecenas Sportu 2017. Grupa Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.

Kontakt:

Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations

E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877