Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Witold Polkowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa pracy. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie pracował na różnych szczeblach na stanowiskach związanych z nadzorowaniem czynności kontrolnych inspektorów pracy. Od 1997 r. prowadzi własna kancelarię. Pracuje na rzecz umacniania dialogu pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami, mediator z listy ministra pracy,  członek Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych, utworzonego przez partnerów społecznych. Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców RP do spraw prawa pracy.

Powrót