Wioletta Żukowska-Czaplicka

Ekspert ds. Prawa Pracy, w Pracodawcach RP pracuje od 2011 r.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w administracji rządowej oraz samorządowej. W Centrum Monitoringu Legislacji zajmuje się prawem pracy i dialogiem społecznym. Jest także Sekretarzem Platformy HR Pracodawców RP.

Powrót