Rafał Baniak

Od października 2015 r. reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego, w skład której powołał go Prezydent RP Andrzej Duda.

W latach 2007- 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia.

W okresie 2011-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Powrót