Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Piotr Wołejko


Prawnik. W Pracodawcach od 2011 r. z roczną przerwą na pracę w administracji państwowej. W ramach CML Pracodawców RP zajmuje się m.in.: procesem legislacyjnym, cyfryzacją i rozwojem e-administracji oraz prawem gospodarczym. Ekspert Pracodawców RP w zespole problemowym RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz w doraźnych Zespołach ds. zamówień publicznych oraz ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ramach Rady Dialogu Społecznego. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Sekretarz Platformy Energetycznej oraz Platformy Gospodarka Przyszłości Pracodawców RP.

Powrót