Piotr Kamiński

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2006 r., członek Rady Nadzorczej Budimex S.A., członek Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów. Jest Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów jako przedstawiciel organizacji pracodawców oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Powrót